Η γρανοστόνη είναι μια εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός μείγματος από επιλεγμένα βότσαλα που βρίσκονται στην θάλασσα ή και ποτάμια, που έχουν προκατασκευαστεί με ακρυλική ρητίνη. Είναι ιδανικό για εμπορικές, εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετες εφαρμογές όπως τοίχοι

 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Granostone floors